تجهیزات جانبی

نوع نمایش :
مقایسه
کابل کواکسیال تک شیلد - RG59 Coaxial Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل کواکسیال دو شیلد - RG59 Double Shield
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل کواکسیال + برق - R59 Coaxial + Power Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
یو پی اس MG-5002 - Camera UPS MG-5002
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور و پایه صندوقی 605 - Camera Housing 605
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور و پایه صندوقی 605IR    - Camera Housing 605IR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور 619 با پایه 208 - Camera Housing 619
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
کاور 624 با پایه 209 - Camera Housing 624
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
فیش BNC پرسی (درجه 1) - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش BNC پرسی - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش BNC کلاهی (درجه 1) - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش BNC کلاهی - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش BNC لحیمی (درجه 1) - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش BNC پیچی و لحیمی Gold (درجه 1) - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش BNC پیچی درجه 1 - BNC Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش RCA پیچی و لحیمی GOLD (درجه 1) - RCA Connector
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش تبدیل RCA - BNC -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش رابط BNC - BNC -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل آماده برق + تصویر 5 متری - RG59 Coaxial + power
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل آماده برق + تصویر 10 متری - RG59 Coaxial + power
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل آماده برق + تصویر 15 متری - RG59 Coaxial + power
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل آماده برق + تصویر 20 متری - RG59 Coaxial + power
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور شارژی 12V - 1A - Charging Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 1A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 2A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 3A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 4A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 5A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 6A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور دو سر سیم 12V - 7A - Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ 12V - 10A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ 12V - 15A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ فن دار 12V - 20A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ فن دار  12V - 30A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ فن دار  12V - 40A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پایه DOM بزرگ - Dom Camera Bracket
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پایه DOM کوچک - Dom Camera Bracket
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کاور Dom متوسط - Dom Cover
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
میکروفون قابدار (درجه 1) - Microphone
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
میکروفون فیش دار  (درجه 1) - Microphone
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
میکروفون 3 سیم  (درجه 1) - Microphone
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
میکروفون دیواری (درجه 1) - Microphone
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سیم رادیویی - Radio Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
فیش آداپتوری - Adapter Connecter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پایه بولت 03B - Bullet Bracket
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ایه بولت 04B  - Bullet Bracket
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پایه بولت 05B - Bullet Bracket
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوئیچینگ فیوزدار 18 کانال 15A - Switching 18 Channel
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوئیچینگ فیوزدار 18 کانال 21A - Switching 18 Channel
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوئیچینگ فیوزدار 18 کانال 30A - Switching 18 Channel
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوئیچینگ فیوزدار 9 کانال 10A - Switching 9 Channel
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوئیچینگ فیوزدار 9 کانال 15A  - Switching 9 Channel
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ 12V - 21A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ 12V - 10A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
آداپتور سوئیچینگ 12V - 5A - Switching Adapter
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 1.5 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 1.5M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 3 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 3M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 5 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 5M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 10 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 10M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 15 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 15M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 20 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 20M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 30 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 30M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 40 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 40M HDMI 2.0 Cable 4K
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 1.5 متری VGA کی نت - K-NET 1.5M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 3 متری VGA کی نت - K-NET 3M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 5 متری VGA کی نت - K-NET 5M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 10 متری VGA کی نت - K-NET 10M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 15 متری VGA کی نت - K-NET 15M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 20 متری VGA کی نت - K-NET 20M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل 30 متری VGA کی نت - K-NET 30M VGA Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کابل انتقال صدای اپتیکال کی نت پلاس - K-NET PLUS Fiber Optical Audio Toslink Cable
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی