تجهیزات جانبی سیم، کابل و رابط

نوع نمایش :
23 کالا
کابل کواکسیال تک شیلد - RG59 Coaxial Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل کواکسیال تک شیلد

RG59 Coaxial Cable

RG59 Coaxial Cable
به زودی
کابل کواکسیال دو شیلد - RG59 Double Shield
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل کواکسیال دو شیلد

RG59 Double Shield

RG59 Double Shield
به زودی
کابل کواکسیال + برق - R59 Coaxial + Power Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل کواکسیال + برق

R59 Coaxial + Power Cable

R59 Coaxial + Power Cable
به زودی
کابل 1.5 متری VGA کی نت - K-NET 1.5M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 1.5 متری VGA کی نت

K-NET 1.5M VGA Cable

1.5M VGA Cable
به زودی
کابل 3 متری VGA کی نت - K-NET 3M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 3 متری VGA کی نت

K-NET 3M VGA Cable

3M VGA Cable
به زودی
کابل 5 متری VGA کی نت - K-NET 5M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 5 متری VGA کی نت

K-NET 5M VGA Cable

5M VGA Cable
به زودی
کابل 10 متری VGA کی نت - K-NET 10M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 10 متری VGA کی نت

K-NET 10M VGA Cable

10M VGA Cable
به زودی
کابل 15 متری VGA کی نت - K-NET 15M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 15 متری VGA کی نت

K-NET 15M VGA Cable

15M VGA Cable
به زودی
کابل 20 متری VGA کی نت - K-NET 20M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 20 متری VGA کی نت

K-NET 20M VGA Cable

20M VGA Cable
به زودی
کابل 30 متری VGA کی نت - K-NET 30M VGA Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 30 متری VGA کی نت

K-NET 30M VGA Cable

30M VGA Cable
به زودی
کابل 1.5 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 1.5M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 1.5 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 1.5M HDMI 2.0 Cable 4K

1.5M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 3 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 3M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 3 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 3M HDMI 2.0 Cable 4K

3M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 5 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 5M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 5 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 5M HDMI 2.0 Cable 4K

5M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 10 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 10M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 10 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 10M HDMI 2.0 Cable 4K

10M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 15 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 15M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 15 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 15M HDMI 2.0 Cable 4K

15M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 20 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 20M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 20 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 20M HDMI 2.0 Cable 4K

20M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 30 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 30M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 30 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 30M HDMI 2.0 Cable 4K

15M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل 40 متری HDMI کی نت پلاس - K-NET PLUS 40M HDMI 2.0 Cable 4K
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل 40 متری HDMI کی نت پلاس

K-NET PLUS 40M HDMI 2.0 Cable 4K

40M HDMI 2.0 Cable 4K
به زودی
کابل انتقال صدای اپتیکال کی نت پلاس - K-NET PLUS Fiber Optical Audio Toslink Cable
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل انتقال صدای اپتیکال کی نت پلاس

K-NET PLUS Fiber Optical Audio Toslink Cable

Fiber Optical Audio Toslink Cable
به زودی
کابل آماده برق + تصویر 5 متری - RG59 Coaxial + power
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل آماده برق + تصویر 5 متری

RG59 Coaxial + power

RG59 Coaxial + power
به زودی
کابل آماده برق + تصویر 10 متری - RG59 Coaxial + power
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل آماده برق + تصویر 10 متری

RG59 Coaxial + power

RG59 Coaxial + power
به زودی
کابل آماده برق + تصویر 15 متری - RG59 Coaxial + power
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل آماده برق + تصویر 15 متری

RG59 Coaxial + power

RG59 Coaxial + power
به زودی
کابل آماده برق + تصویر 20 متری - RG59 Coaxial + power
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کابل آماده برق + تصویر 20 متری

RG59 Coaxial + power

RG59 Coaxial + power
به زودی
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی