تجهیزات شبکه

نوع نمایش :
64 کالا
سوئیچ 24 پورت POE 10/100 هورِد - PS3024 HORED POE Network Switch - 24 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 24 پورت POE 10/100 هورِد

PS3024 HORED POE Network Switch - 24 PORT 10/100 Mbps

PS3024 HORED POE Network Switch
2900000
3998000
سوئیچ 16 پورت POE 10/100 هورِد - PS1016 HORED POE Network Switch - 16 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 16 پورت POE 10/100 هورِد

PS1016 HORED POE Network Switch - 16 PORT 10/100 Mbps

PS1016 HORED POE Network Switch
3350000
سوئیچ 8 پورت POE 10/100/1000 هورِد - PS5081G HORED POE Network Switch - 8 PORT 10/100/1000 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت POE 10/100/1000 هورِد

PS5081G HORED POE Network Switch - 8 PORT 10/100/1000 Mbps

PS5081G HORED POE Network Switch
1590000
سوئیچ 8 پورت POE 10/100 هورِد - PS5081E HORED POE Network Switch - 8 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت POE 10/100 هورِد

PS5081E HORED POE Network Switch - 8 PORT 10/100 Mbps

PS5081E HORED POE Network Switch
1470000
سوئیچ 8 پورت POE 10/100 هورِد - PS1081T HORED POE Network Switch - 8 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت POE 10/100 هورِد

PS1081T HORED POE Network Switch - 8 PORT 10/100 Mbps

PS1081T HORED POE Network Switch
1336000
سوئیچ 5 پورت POE 10/100 هورِد - PS504E HORED POE Network Switch - 5 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 5 پورت POE 10/100 هورِد

PS504E HORED POE Network Switch - 5 PORT 10/100 Mbps

PS504E HORED POE Network Switch
640000
سوئیچ 6 پورت POE 10/100 هورِد - PS106 HORED POE Network Switch - 6 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 6 پورت POE 10/100 هورِد

PS106 HORED POE Network Switch - 6 PORT 10/100 Mbps

PS106 HORED POE Network Switch
535000
سوئیچ 5 پورت POE 10/100 هورِد - PS504 HORED POE Network Switch - 5 PORT 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 5 پورت POE 10/100 هورِد

PS504 HORED POE Network Switch - 5 PORT 10/100 Mbps

PS504 HORED POE Network Switch
515000
سوئیچ 5 پورت 10/100/1000 سایتکام - SITECOM Network Switch 10/100/1000 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 5 پورت 10/100/1000 سایتکام

SITECOM Network Switch 10/100/1000 Mbps

SITECOM Network Switch 100/1000
180000
سوئیچ 5 پورت 10/100 سایتکام - SITECOM Network Switch 10/100 Mbps
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 5 پورت 10/100 سایتکام

SITECOM Network Switch 10/100 Mbps

SITECOM Network Switch 10/100
95000
سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک - D-Link DGS-1100-08P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک

D-Link DGS-1100-08P

D-Link DGS-1100-08P
660000
سوئیچ 24 پورت 10/100 POE دی-لینک - D-Link DES-1210-28P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 24 پورت 10/100 POE دی-لینک

D-Link DES-1210-28P

D-Link DES-1210-28P
1674000
سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک - D-Link DGS-1510-28P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک

D-Link DGS-1510-28P

D-Link DGS-1510-28P
3505200
سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک - D-Link DGS-1210-10P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک

D-Link DGS-1210-10P

D-Link DGS-1210-10P
1056000
سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک - D-Link DGS-1210-28P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 POE دی-لینک

D-Link DGS-1210-28P

D-Link DGS-1210-28P
2346000
سوئیچ 8 پورت 10/100 POE دی-لینک - D-Link DES-1210-08P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت 10/100 POE دی-لینک

D-Link DES-1210-08P

D-Link DES-1210-08P
865200
سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link  DGS-1024D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1024D

D-Link DGS-1024D
600000
سوئیچ 16 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1016D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 16 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1016D

D-Link DGS-1016D
435600
سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1008D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1008D

D-Link DGS-1008D
129600
سوئیچ 5 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1005D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 5 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1005D

D-Link DGS-1005D
94800
سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1024A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 24 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1024A

D-Link DGS-1024A
492000
سوئیچ 16 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1016A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 16 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1016A

D-Link DGS-1016A
352800
سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1008A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 8 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1008A

D-Link DGS-1008A
110400
سوئیچ 5 پورت 10/100/1000 دی-لینک - D-Link DGS-1005A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ 5 پورت 10/100/1000 دی-لینک

D-Link DGS-1005A

D-Link DGS-1005A
82200
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی