دزدگیر چشمی و حس گر

نوع نمایش :
36 کالا
چشم وایرلس دزدگیر کلاسیک - FOX2 Wireless PIR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشم وایرلس دزدگیر کلاسیک

FOX2 Wireless PIR

FOX2 Wireless PIR
248000
چشم دزدگیر کلاسیک آلفا - ALPHA Classic PIR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشم دزدگیر کلاسیک آلفا

ALPHA Classic PIR

ALPHA Classic PIR
138000
چشمی NV5 دزدگیر پارادوکس - NV5  Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی NV5 دزدگیر پارادوکس

NV5 Paradox

NV5 Paradox
120000
جشمی DG75 دزدگیر پارادوکس - DG75 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

جشمی DG75 دزدگیر پارادوکس

DG75 Paradox

DG75 Paradox
327000
چشمی DM50 دزدگیر پارادوکس - DM50 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی DM50 دزدگیر پارادوکس

DM50 Paradox

DM50 Paradox
443000
چشمی DM60 دزدگیر پاردوکس - DM60 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی DM60 دزدگیر پاردوکس

DM60 Paradox

DM60 Paradox
529000
چشمی DM70 دزدگیر پارادوکس - DM70 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی DM70 دزدگیر پارادوکس

DM70 Paradox

DM70 Paradox
568000
چشمی تشخیص حرکت دزدگیر پارادوکس - 525DM Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی تشخیص حرکت دزدگیر پارادوکس

525DM Paradox

525DM Paradox
465000
سنسور NV780 دزدگیر پارادوکس - NV780MX Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سنسور NV780 دزدگیر پارادوکس

NV780MX Paradox

NV780MX Paradox
1625000
چشمی NVX80 دزدگیر پارادوکس - NVX80 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی NVX80 دزدگیر پارادوکس

NVX80 Paradox

NVX80 Paradox
2701000
سنسور NV35M دزدگیر پارادوکس - NV35M Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سنسور NV35M دزدگیر پارادوکس

NV35M Paradox

NV35M Paradox
914000
سنسور NV35MR دزدگیر پارادوکس - NV35MR Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سنسور NV35MR دزدگیر پارادوکس

NV35MR Paradox

NV35MR Paradox
1005000
چشمی بی سیم PMD2P دزدگیر پارادوکس - PMD2P Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی بی سیم PMD2P دزدگیر پارادوکس

PMD2P Paradox

PMD2P Paradox
657000
چشمی بی سیم PMD75 دزدگیر پارادوکس - PMD75 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی بی سیم PMD75 دزدگیر پارادوکس

PMD75 Paradox

PMD75 Paradox
903000
چشمی بی سیم PMD85 دزدگیر پارادوکس - PMD85 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی بی سیم PMD85 دزدگیر پارادوکس

PMD85 Paradox

PMD85 Paradox
1533000
مگنت بی سیم DCT10 دزدگیر پارادوکس - DCT10 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مگنت بی سیم DCT10 دزدگیر پارادوکس

DCT10 Paradox

DCT10 Paradox
547000
مگنت بی سیم DCT2 دزدگیر پارادوکس - DCT2 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مگنت بی سیم DCT2 دزدگیر پارادوکس

DCT2 Paradox

DCT2 Paradox
582500
مگنت بی سیم DCTXP2 دزدگیر پارادوکس - DCTXP2 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مگنت بی سیم DCTXP2 دزدگیر پارادوکس

DCTXP2 Paradox

DCTXP2 Paradox
530000
دتکتور دود WS588P دزدگیر پارادوکس - WS588P Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دتکتور دود WS588P دزدگیر پارادوکس

WS588P Paradox

WS588P Paradox
1459000
سنسور G550 دزدگیر پارادوکس - G550 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سنسور G550 دزدگیر پارادوکس

G550 Paradox

G550 Paradox
1570000
سنسور GS250 دزدگیر پارادوکس - GS250 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سنسور GS250 دزدگیر پارادوکس

GS250 Paradox

GS250 Paradox
656000
چشمی 460 دزدگیر پارادوکس - 460 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی 460 دزدگیر پارادوکس

460 Paradox

460 Paradox
365000
دوربین - چشمی دزدگیر پارادوکس - HD77 Paradox
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین - چشمی دزدگیر پارادوکس

HD77 Paradox

دوربین - چشمی دزدگیر پارادوکس

HD77 Paradox
2229000
چشمی دزدگیر فوتال - Futal
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

چشمی دزدگیر فوتال

Futal

Futal
70000
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی