دوربین مدار بسته HD مارک HIKVISION | هایک ویژن

نوع نمایش :
79 کالا
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56H1T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56H1T-IT1

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56H1T-IT1
539000
819000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D8T-ITM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D8T-ITM

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56D8T-ITM
449400
683000
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16H1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT3

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE16H1T-IT3
583800
888000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D8T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT3

DS-2CE16D8T-IT3
539000
819000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D8T-IT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT

DS-2CE16D8T-IT
449400
683000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D7T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3

DS-2CE56D7T-IT3
650000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56F7T-IT3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56F7T-IT3Z

DS-2CE56F7T-IT3Z
1707000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F7T-IT3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F7T-IT3Z

DS-2CE16F7T-IT3Z
1707000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT5

DS-2CE16F1T-IT5
710000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT3

DS-2CE16F1T-IT3
610000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT1

DS-2CE56D0T-IT1
564000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT5

DS-2CE16D0T-IT5
690000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT3

DS-2CE16D0T-IT3
564000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT1

DS-2CE16D0T-IT1
546000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IRM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
461000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IR

DS-2CE56D0T-IR
427000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IR

DS-2CE16D0T-IR
461000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT3

DS-2CE56D0T-IT3
371000
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56C2T-VFIR3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56C2T-VFIR3

DS-2CE56C2T-VFIR3
ناموجود
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56H1T-ITM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56H1T-ITM

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56H1T-ITM
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D8T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D8T-IT1

DS-2CE56D8T-IT1
ناموجود
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16H1T-IT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT

DS-2CE16H1T-IT
ناموجود
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56F1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT3

DS-2CE56FIT-IT3
ناموجود
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56F1T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT1

DS-2CE56F1T-IT1
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی