دوربین مدار بسته HD مارک HIKVISION | هایک ویژن

نوع نمایش :
79 کالا
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56H1T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56H1T-IT1

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56H1T-IT1
به زودی
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56C2T-VFIR3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56C2T-VFIR3

DS-2CE56C2T-VFIR3
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D8T-ITM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D8T-ITM

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56D8T-ITM
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16H1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT3

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE16H1T-IT3
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D8T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT3

DS-2CE16D8T-IT3
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D8T-IT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT

DS-2CE16D8T-IT
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D7T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3

DS-2CE56D7T-IT3
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56F7T-IT3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56F7T-IT3Z

DS-2CE56F7T-IT3Z
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F7T-IT3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F7T-IT3Z

DS-2CE16F7T-IT3Z
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT5

DS-2CE16F1T-IT5
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT3

DS-2CE16F1T-IT3
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT1

DS-2CE56D0T-IT1
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT5

DS-2CE16D0T-IT5
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT3

DS-2CE16D0T-IT3
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT1

DS-2CE16D0T-IT1
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IRM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IR

DS-2CE56D0T-IR
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IR

DS-2CE16D0T-IR
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56H1T-ITM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56H1T-ITM

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56H1T-ITM
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D8T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D8T-IT1

DS-2CE56D8T-IT1
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16H1T-IT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT

DS-2CE16H1T-IT
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56F1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT3

DS-2CE56FIT-IT3
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56F1T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT1

DS-2CE56F1T-IT1
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT1

DS-2CE16F1T-IT1
به زودی
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی