دوربین مدار بسته HD مارک Dahua | داهوا

نوع نمایش :
48 کالا
دوربین مدار بسته 6 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW2601TP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 6 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW2601TP-A

DH-HAC-HDW2601TP-A
995000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDBW1400RP-VF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDBW1400RP-VF

DH-HAC-HDBW1400RP-VF
950000
دوربین مدار بسته 4K سری HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW2802TP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4K سری HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW2802TP-A

DH-HAC-HDW2802TP-A
Starlight
1100000
دوربین مدار بسته 6 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW2601TP-Z-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 6 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW2601TP-Z-A

DH-HAC-HDW2601TP-Z-A
1480000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1400EMP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1400EMP-A

DH-HAC-HDW1400EMP-A
*پیشنهاد ویژه*
585000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1400EMP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1400EMP

DH-HAC-HDW1400EMP
*پیشنهاد ویژه*
550000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1400MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1400MP

DH-HAC-HDW1400MP
*پیشنهاد ویژه*
510000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDBW2231FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDBW2231FP

DH-HAC-HDBW2231FP
Starlight
860000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW2231EMP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW2231EMP

DH-HAC-HDW2231EMP
Starlight
830000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDBW1220RP-VF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDBW1220RP-VF

DH-HAC-HDBW1220RP-VF
724000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1220EMP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1220EMP-A

DH-HAC-HDW1220EMP-A
410000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1220MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1220MP

DH-HAC-HDW1220MP
*پیشنهاد ویژه*
350000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1200LP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1200LP

DH-HAC-HDW1200LP
536000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1200MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1200MP

DH-HAC-HDW1200MP
340000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1200EMP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1200EMP-A

DH-HAC-HDW1200EMP-A
400000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1100MP-0360B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1100MP-0360B

DH-HAC-HDW1100MP-0360B
187000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC -HDW1100RP-0360B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC -HDW1100RP-0360B

DH-HAC -HDW1100RP-0360B
182000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1100RMP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1100RMP

DH-HAC-HFW1100RMP
199000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1100SL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1100SL

DH-HAC-HFW1100SL
195000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1100SP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1100SP

DH-HAC-HFW1100SP
240000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HUM3201B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HUM3201B

DH-HAC-HUM3201B
Starlight
742000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HUM1220AP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HUM1220AP

DH-HAC-HUM1220AP
560000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200BP-PIR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200BP-PIR

DH-HAC-ME1200BP-PIR
440000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200RMP-0360B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B
324000
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی