دوربین مدار بسته IP

نوع نمایش :
80 کالا
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CV2U21FD-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CV2U21FD-IW

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن
DS-2CV2U21FD-IW
1263000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CV2Q21FD-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CV2Q21FD-IW

DS-2CV2Q21FD-IW
1605000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2T42WD-I3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2T42WD-I3

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن
DS-2CD2T42WD-I3
1086400
1800000
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2052-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2052-I

DS-2CD2052-I
2270000
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2T52-I5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2T52-I5

DS-2CD2T52-I5
1524600
2492000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2732F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2732F-I

DS-2CD2732F-I
1181600
1670000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2542FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2542FWD-IS

DS-2CD2542FWD-IS
1503600
2270000
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2152F-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2152F-IS

DS-2CD2152F-IS
1457400
2389000
دوربین IP 2MP CUBE هایک ویژن - DS-2CD2420F-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین IP 2MP CUBE هایک ویژن

DS-2CD2420F-IW

DS-2CD2420F-IW
1263000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2120F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2120F-I

DS-2CD2120F-I
1263000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2020F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2020F-I

DS-2CD2020F-I
1263000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2T42WD-I8
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2T42WD-I8

DS-2CD2T42WD-I8
2277000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2142FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2142FWD-IS

DS-2CD2142FWD-IS
1730000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2042WD-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2042WD-I

DS-2CD2042WD-I
1570000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP اِلدر - ELB-IP1140PV
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP اِلدر

ELB-IP1140PV

ELB-IP1140PV
675000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2742FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2742FWD-IS

DS-2CD2742FWD-IS
2260000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2732F-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2732F-IS

DS-2CD2732F-IS
1670000
دوربین بی سیم تحت شبکه 360 درجه - مدل V380S -  V380S - Network Wireless 360 Camera
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین بی سیم تحت شبکه 360 درجه - مدل V380S

V380S - Network Wireless 360 Camera

V380S - Network Wireless 360 Camera
345000
دوربین مدار بسته 2.4 مگاپیکسل IP اِلدر - EL-IP3212P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2.4 مگاپیکسل IP اِلدر

EL-IP3212P

EL-IP3212P
485000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP اِلدر - EL-IP3413P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP اِلدر

EL-IP3413P

EL-IP3413P
645000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP اِلدر - EL-IP2412P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP اِلدر

EL-IP2412P

EL-IP2412P
627000
دوربین مدار بسته 2.4 مگاپیکسل IP اِلدر - ELD-IP1120PV
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2.4 مگاپیکسل IP اِلدر

ELD-IP1120PV

ELD-IP1120PV
750000
دوربین مدار بسته 2.4 مگاپیکسل IP اِلدر - ELB-IP1120PV
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2.4 مگاپیکسل IP اِلدر

ELB-IP1120PV

ELB-IP1120PV
498000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2332-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2332-I

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن
DS-2CD2332-I
1350000
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی