دوربین مدار بسته IP مارک HIKVISION | هایک ویژن

نوع نمایش :
56 کالا
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2720F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2720F-I

DS-2CD2720F-I
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CV2U21FD-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CV2U21FD-IW

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن
DS-2CV2U21FD-IW
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CV2Q21FD-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CV2Q21FD-IW

DS-2CV2Q21FD-IW
به زودی
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2T42WD-I3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2T42WD-I3

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن
DS-2CD2T42WD-I3
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2052-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2052-I

DS-2CD2052-I
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2T52-I5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2T52-I5

DS-2CD2T52-I5
به زودی
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2732F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2732F-I

DS-2CD2732F-I
به زودی
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2542FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2542FWD-IS

DS-2CD2542FWD-IS
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2152F-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2152F-IS

DS-2CD2152F-IS
به زودی
دوربین IP 2MP CUBE هایک ویژن - DS-2CD2420F-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین IP 2MP CUBE هایک ویژن

DS-2CD2420F-IW

DS-2CD2420F-IW
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2120F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2120F-I

DS-2CD2120F-I
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2020F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2020F-I

DS-2CD2020F-I
به زودی
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2T42WD-I8
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2T42WD-I8

DS-2CD2T42WD-I8
به زودی
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2142FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2142FWD-IS

DS-2CD2142FWD-IS
به زودی
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2042WD-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2042WD-I

DS-2CD2042WD-I
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2620F-IZ
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2620F-IZ

DS-2CD2620F-IZ
به زودی
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2010F-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2010F-I

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل IP هایک ویژن
DS-2CD2010F-I
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2520F
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2520F

DS-2CD2520F
به زودی
دوربین IP 4MP CUBE هایک ویژن - DS-2CD2442FWD-IW
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین IP 4MP CUBE هایک ویژن

DS-2CD2442FWD-IW

DS-2CD2442FWD-IW
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2122FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2122FWD-IS

DS-2CD2122FWD-IS
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2752F-IZS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2752F-IZS

DS-2CD2752F-IZS
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2752F-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2752F-IS

DS-2CD2752F-IS
به زودی
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2652F-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2652F-IS

DS-2CD2652F-IS
به زودی
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن - DS-2CD2622FWD-IS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل IP هایک ویژن

DS-2CD2622FWD-IS

DS-2CD2622FWD-IS
به زودی
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی