سیستم اعلام حریق

نوع نمایش :
24 کالا
پنل اعلام حریق 4 زون راول - Panel RE-2554
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل اعلام حریق 4 زون راول

Panel RE-2554

Panel RE-2554
به زودی
کنترل پنل 18  زون تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

کنترل پنل 18 زون تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 14 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 14 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 16 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 16 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 12 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 12 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 10 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 10 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 8 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 8 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 6 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 6 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
پنل 4 زون اعلام حریق تسلا - Fire Alarm Control Panel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل 4 زون اعلام حریق تسلا

Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel
به زودی
شستی اعلام حریق تسلا - Manual Call Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

شستی اعلام حریق تسلا

Manual Call Point

Manual Call Point
به زودی
آژیر فلاشر اعلام حریق تسلا - Sounder Beacon
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

آژیر فلاشر اعلام حریق تسلا

Sounder Beacon

Sounder Beacon
به زودی
دتکتور مولتی گاز و حرارت اعلام حریق تسلا - GAS & HEAT Detector
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دتکتور مولتی گاز و حرارت اعلام حریق تسلا

GAS & HEAT Detector

GAS & HEAT Detector
به زودی
دتکتور حرارتی اعلام حریق تسلا - HEAT Detector
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دتکتور حرارتی اعلام حریق تسلا

HEAT Detector

HEAT Detector
به زودی
دتکتور دودی اپتیکال اعلام حریق تسلا - SMOKE Detector 407
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دتکتور دودی اپتیکال اعلام حریق تسلا

SMOKE Detector 407

SMOKE Detector 407
به زودی
اسپرینکلر لایفکو - Lifeco Sprinkler
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

اسپرینکلر لایفکو

Lifeco Sprinkler

Lifeco Sprinkler
به زودی
آژیر  فلاشردار اعلام حریق راول - Fire Siren RE-736SS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

آژیر فلاشردار اعلام حریق راول

Fire Siren RE-736SS

Fire Siren RE-736SS
به زودی
آژیر اعلام حریق راول - Fire Siren RE-736S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

آژیر اعلام حریق راول

Fire Siren RE-736S

Fire Siren RE-736S
به زودی
شستی اعلام حریق راول - Pull Station RE-736FF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

شستی اعلام حریق راول

Pull Station RE-736FF

Pull Station RE-736FF
به زودی
دتکتور حرارت اعلام حریق راول - HEAT Detector RE-336H
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دتکتور حرارت اعلام حریق راول

HEAT Detector RE-336H

HEAT Detector RE-336H
به زودی
دتکتور دود اعلام حریق راول - Smoke Detector RE-336S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دتکتور دود اعلام حریق راول

Smoke Detector RE-336S

Detector RE-336S
به زودی
پنل اعلام حریق 8 زون راول - Panel RE-2558
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل اعلام حریق 8 زون راول

Panel RE-2558

Panel RE-2558
به زودی
پنل اعلام حریق 16 زون راول - Panel RE-9016
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

پنل اعلام حریق 16 زون راول

Panel RE-9016

Panel RE-9016
به زودی
تلفن کننده اعلام حریق تسلا - Auto Dialer TP.6250
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

تلفن کننده اعلام حریق تسلا

Auto Dialer TP.6250

Auto Dialer TP.6250
به زودی
چراغ ریموت اعلام حریق تسلا - Remote LED RL.140
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

چراغ ریموت اعلام حریق تسلا

Remote LED RL.140

Remote LED RL.140
به زودی
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی