دوربین مدار بسته HD

نوع نمایش :
39 کالا
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1100MP-0360B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1100MP-0360B

DH-HAC-HDW1100MP-0360B
187000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC -HDW1100RP-0360B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC -HDW1100RP-0360B

DH-HAC -HDW1100RP-0360B
182000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1100RMP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1100RMP

DH-HAC-HFW1100RMP
199000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1100SL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1100SL

DH-HAC-HFW1100SL
195000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1100SP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1100SP

DH-HAC-HFW1100SP
240000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD524IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD524IR

CO-HD524IR
195000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD625VIR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD625VIR

CO-HD625VIR
285000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD620IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD620IR

CO-HD620IR
195000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD520IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD520IR

CO-HD520IR
265000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD523IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD523IR

CO-HD523IR
198000
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD510IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD510IR

CO-HD510IR
165000
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16C0T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16C0T-IT5

DS-2CE16C0T-IT5
ناموجود
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD610IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD610IR

CO-HD610IR
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD526VIR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD526VIR

CO-HD526VIR
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD521IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD521IR

CO-HD521IR
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک - CO-HD522IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD کاملینک

CO-HD522IR

CO-HD522IR
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD اِلدر - EL-HD5320VIR/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD اِلدر

EL-HD5320VIR/N

EL-HD5320VIR/N
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD اِلدر - EL-HD5220IR/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل AHD اِلدر

EL-HD5220IR/N

EL-HD5220IR/N
ناموجود
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56C2T-IRM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56C2T-IRM

DS-2CE56C2T-IRM
ناموجود
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56C2T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56C2T-IR

DS-2CE56C2T-IR
ناموجود
دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16C2T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1.3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16C2T-IR

DS-2CE16C2T-IR
ناموجود
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56C0T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56C0T-IT3

DS-2CE56C0T-IT3
ناموجود
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56C0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56C0T-IT1

DS-2CE56C0T-IT1
ناموجود
دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16C0T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16C0T-IT3

DS-2CE16C0T-IT3
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی