دوربین مدار بسته HD

نوع نمایش :
67 کالا
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT1

DS-2CE56D0T-IT1
564000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT3

DS-2CE16D0T-IT3
564000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT1

DS-2CE16D0T-IT1
546000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IRM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
461000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D0T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IR

DS-2CE56D0T-IR
427000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IR

DS-2CE16D0T-IR
461000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1400EMP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1400EMP-A

DH-HAC-HDW1400EMP-A
*پیشنهاد ویژه*
585000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1400EMP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1400EMP

DH-HAC-HDW1400EMP
*پیشنهاد ویژه*
550000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1400MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1400MP

DH-HAC-HDW1400MP
*پیشنهاد ویژه*
510000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1220EMP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1220EMP-A

DH-HAC-HDW1220EMP-A
410000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1220MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1220MP

DH-HAC-HDW1220MP
*پیشنهاد ویژه*
350000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1200LP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1200LP

DH-HAC-HDW1200LP
536000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1200MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1200MP

DH-HAC-HDW1200MP
340000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW1200EMP-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW1200EMP-A

DH-HAC-HDW1200EMP-A
400000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HUM1220AP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HUM1220AP

DH-HAC-HUM1220AP
560000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200BP-PIR
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200BP-PIR

DH-HAC-ME1200BP-PIR
440000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200RMP-0360B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B
324000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200SLP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200SLP

DH-HAC-HFW1200SLP
310000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200SP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200SP

DH-HAC-HFW1200SP
378000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200BP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200BP

DH-HAC-HFW1200BP
*پیشنهاد ویژه*
450000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1200DP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1200DP

DH-HAC-HFW1200DP
481000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1220SP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1220SP

DH-HAC-HFW1220SP
391000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1220BP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1220BP

DH-HAC-HFW1220BP
*پیشنهاد ویژه*
475000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1220DP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1220DP

DH-HAC-HFW1220DP
508000
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی