دوربین مدار بسته HD

نوع نمایش :
28 کالا
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56H1T-IT1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56H1T-IT1

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56H1T-IT1
539000
819000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D8T-ITM
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D8T-ITM

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE56D8T-ITM
449400
683000
دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16H1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT3

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن
DS-2CE16H1T-IT3
583800
888000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D8T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT3

DS-2CE16D8T-IT3
539000
819000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D8T-IT
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT

DS-2CE16D8T-IT
449400
683000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D7T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3

DS-2CE56D7T-IT3
650000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT5

DS-2CE16F1T-IT5
710000
دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16F1T-IT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT3

DS-2CE16F1T-IT3
610000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D0T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT5

DS-2CE16D0T-IT5
690000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDBW2231FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDBW2231FP

DH-HAC-HDBW2231FP
Starlight
860000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDW2231EMP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDW2231EMP

DH-HAC-HDW2231EMP
Starlight
830000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HDBW1220RP-VF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HDBW1220RP-VF

DH-HAC-HDBW1220RP-VF
724000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HUM3201B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HUM3201B

DH-HAC-HUM3201B
Starlight
742000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6

DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6
776000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW2231DP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW2231DP

DH-HAC-HFW2231DP
Starlight
890000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW2231EP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW2231EP

DH-HAC-HFW2231EP
Starlight
830000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1400BP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1400BP

DH-HAC-HFW1400BP
*پیشنهاد ویژه*
635000
دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا - DH-HAC-HFW1400DP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دوربین مدار بسته 4 مگاپیکسل HDCVI داهوا

DH-HAC-HFW1400DP

DH-HAC-HFW1400DP
675000
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D7T-IT3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3Z

DS-2CE56D7T-IT3Z
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D7T-IT3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D7T-IT3Z

DS-2CE16D7T-IT3Z
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D5T-IR3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D5T-IR3Z

DS-2CE56D5T-IR3Z
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D5T-VFIT3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D5T-VFIT3

DS-2CE56D5T-VFIT3
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE16D5T-IT5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE16D5T-IT5

DS-2CE16D5T-IT5
ناموجود
دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن - DS-2CE56D1T-IR3Z
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل Turbo HD هایک ویژن

DS-2CE56D1T-IR3Z

DS-2CE56D1T-IR3Z
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی