دی وی آر

نوع نمایش :
49 کالا
دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت  - DHI-XVR5108H-4KL-X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت

DHI-XVR5108H-4KL-X

DHI-XVR5108H-4KL-X
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 8 کانال داهوا 5 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5108HS-X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال داهوا 5 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5108HS-X

DHI-XVR5108HS-X
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت - DHI-XVR5108H-4KL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت

DHI-XVR5108H-4KL

DHI-XVR5108H-4KL
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 8 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5108HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5108HS-S2

DHI-XVR5108HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 8 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR4108HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR4108HS-S2

DHI-XVR4108HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 4 کانال داهوا 4K ساپورت - DHI-XVR5104H-4KL-X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال داهوا 4K ساپورت

DHI-XVR5104H-4KL-X

DHI-XVR5104H-4KL-X
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HUHI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7216HUHI-K2

DS-7216HUHI-K2
به زودی
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HQHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7216HQHI-K1

DS-7216HQHI-K1
به زودی
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HQHI-K1

DS-7208HQHI-K1
به زودی
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HUHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HUHI-K1

DS-7204HUHI-K1
به زودی
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HQHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HQHI-K1

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن
DS-7204HQHI-K1
به زودی
دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5104HS-4M
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5104HS-4M

DHI-XVR5104HS-4M
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5104HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5104HS-S2

DHI-XVR5104HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه 4 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR4104HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR4104HS-S2

DHI-XVR4104HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
به زودی
دستگاه ضبط شانزده کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه ضبط شانزده کانال 5 کاره اِلدر

(EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1

(EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1
به زودی
دستگاه 8 کانال هایبریدی کاملینک - CO-HD608-1080N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال هایبریدی کاملینک

CO-HD608-1080N

CO-HD608-1080N
به زودی
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HQHI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7216HQHI-K2

DS-7216HQHI-K2
به زودی
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HQHI-K2

DS-7208HQHI-K2
به زودی
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HUHI-F2/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HUHI-F2/N

DS-7208HUHI-F2/N
به زودی
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HUHI-F1/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HUHI-F1/N

DS-7204HUHI-F1/N
به زودی
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-F1/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HQHI-F1/N

DS-7208HQHI-F1/N
به زودی
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HQHI-F1/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HQHI-F1/N

DS-7204HQHI-F1/N
به زودی
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HGHI-SH
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HGHI-SH

DS-7208HGHI-SH
به زودی
دستگاه 4 کانال هایبریدی کاملینک - CO-HD604-1080N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال هایبریدی کاملینک

CO-HD604-1080N

CO-HD604-1080N
به زودی
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی