دی وی آر

نوع نمایش :
49 کالا
دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت  - DHI-XVR5108H-4KL-X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت

DHI-XVR5108H-4KL-X

DHI-XVR5108H-4KL-X
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
1940000
دستگاه 8 کانال داهوا 5 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5108HS-X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال داهوا 5 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5108HS-X

DHI-XVR5108HS-X
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
1448000
دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت - DHI-XVR5108H-4KL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت

DHI-XVR5108H-4KL

DHI-XVR5108H-4KL
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
1820000
دستگاه 8 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5108HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5108HS-S2

DHI-XVR5108HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
1370000
دستگاه 8 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR4108HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR4108HS-S2

DHI-XVR4108HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
890000
دستگاه 4 کانال داهوا 4K ساپورت - DHI-XVR5104H-4KL-X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال داهوا 4K ساپورت

DHI-XVR5104H-4KL-X

DHI-XVR5104H-4KL-X
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
1287000
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HUHI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7216HUHI-K2

DS-7216HUHI-K2
3385200
5377000
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HQHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7216HQHI-K1

DS-7216HQHI-K1
2444400
3252000
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HQHI-K1

DS-7208HQHI-K1
1103200
1752000
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HUHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HUHI-K1

DS-7204HUHI-K1
1769000
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HQHI-K1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HQHI-K1

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن
DS-7204HQHI-K1
736400
1168000
دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5104HS-4M
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5104HS-4M

DHI-XVR5104HS-4M
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
1200000
دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5104HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR5104HS-S2

DHI-XVR5104HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
870000
دستگاه 4 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR4104HS-S2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت

DHI-XVR4104HS-S2

DHI-XVR4104HS-S2
IP/HDTVI/AHD/HDCVI
603000
دستگاه ضبط شانزده کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه ضبط شانزده کانال 5 کاره اِلدر

(EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1

(EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1
1950000
دستگاه 8 کانال هایبریدی کاملینک - CO-HD608-1080N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال هایبریدی کاملینک

CO-HD608-1080N

CO-HD608-1080N
450000
دستگاه 4 کانال هایبریدی کاملینک - CO-HD604-1080N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال هایبریدی کاملینک

CO-HD604-1080N

CO-HD604-1080N
330000
دستگاه ضبط هشت کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2508-4MP/H2 (5 in 1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه ضبط هشت کانال 5 کاره اِلدر

(EL-DV2508-4MP/H2 (5 in 1

(EL-DV2508-4MP/H2 (5 in 1
785000
دستگاه ضبط چهار کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2504-4MP/H1 (5 in 1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه ضبط چهار کانال 5 کاره اِلدر

(EL-DV2504-4MP/H1 (5 in 1

(EL-DV2504-4MP/H2 (5 in 1
650000
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HQHI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7216HQHI-K2

DS-7216HQHI-K2
ناموجود
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HQHI-K2

DS-7208HQHI-K2
ناموجود
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HUHI-F2/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HUHI-F2/N

DS-7208HUHI-F2/N
ناموجود
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HUHI-F1/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HUHI-F1/N

DS-7204HUHI-F1/N
ناموجود
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-F1/N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7208HQHI-F1/N

DS-7208HQHI-F1/N
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی