دی وی آر

نوع نمایش :
49 کالا
مقایسه
دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت  - DHI-XVR5108H-4KL-X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال داهوا 5 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5108HS-X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال داهوا 4K ساپورت - DHI-XVR5108H-4KL
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5108HS-S2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR4108HS-S2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال داهوا 4K ساپورت - DHI-XVR5104H-4KL-X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HUHI-K2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HQHI-K1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-K1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HUHI-K1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HQHI-K1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن

DS-7204HQHI-K1

دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن
DS-7204HQHI-K1
736400
1168000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5104HS-4M
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال داهوا 4 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR5104HS-S2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال داهوا 2 مگاپیکسل ساپورت - DHI-XVR4104HS-S2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه ضبط شانزده کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2516-4MP/H2 (5 in 1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال هایبریدی کاملینک - CO-HD608-1080N
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال هایبریدی کاملینک - CO-HD604-1080N
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه ضبط هشت کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2508-4MP/H2 (5 in 1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه ضبط چهار کانال 5 کاره  اِلدر - (EL-DV2504-4MP/H1 (5 in 1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7216HQHI-K2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-K2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HUHI-F2/N
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7204HUHI-F1/N
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال Turbo HD هایک ویژن - DS-7208HQHI-F1/N
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی