ان وی آر

نوع نمایش :
25 کالا
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-K4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-K4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-K4

DS-7716NI-K4
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2
به زودی
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2
به زودی
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-E4/16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7732NI-E4/16P

DS-7732NI-E4/16P
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-E4/16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P
به زودی
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-E4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7732NI-E4

DS-7732NI-E4
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-E4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2/16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-E2/16P

DS-7616NI-E2/16P
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2/8P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2/8P
به زودی
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-E2/8P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-E2/8P

DS-7608NI-E2/8P
به زودی
دستگاه 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7604NI-E1/4P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7604NI-E1/4P

DS-7604NI-E1/4P
به زودی
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-E2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2
به زودی
دستگاه 25 کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3425-5MP/H2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 25 کانال تحت شبکه اِلدر

EL-NV3425-5MP/H2

EL-NV3425-5MP/H2
به زودی
دستگاه 32 کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3532-6MP/H8
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 32 کانال تحت شبکه اِلدر

EL-NV3532-6MP/H8

EL-NV3532-6MP/H8
به زودی
دستگاه 32 کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-NV3432-6MP/H2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 32 کانال تحت شبکه / Smart اِلدر

EL-NV3432-6MP/H2

EL-NV3432-6MP/H2
به زودی
دستگاه شانزده کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-SNV3416-6MP/H2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه شانزده کانال تحت شبکه / Smart اِلدر

EL-SNV3416-6MP/H2

EL-SNV3416-6MP/H2
به زودی
دستگاه هشت کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-SNV3408-6MP/H2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه هشت کانال تحت شبکه / Smart اِلدر

EL-SNV3408-6MP/H2

EL-SNV3408-6MP/H2
به زودی
دستگاه چهار کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-SNV3404P-6MP/H1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه چهار کانال تحت شبکه / Smart اِلدر

EL-SNV3404P-6MP/H1

EL-SNV3404P-6MP/H1
به زودی
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7600NI-E1/A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7600NI-E1/A

DS-7600NI-E1/A/1T
به زودی
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2
به زودی
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7108NI-E1/V/W/1T
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7108NI-E1/V/W/1T

DS-7108NI-E1/V/W/1T
به زودی
دستگاه شانزده کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3316P-1080P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه شانزده کانال تحت شبکه اِلدر

EL-NV3316P-1080P

EL-NV3316P-1080P
به زودی
دستگاه هشت کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3208P-1080P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

دستگاه هشت کانال تحت شبکه اِلدر

EL-NV3208P-1080P

EL-NV3208P-1080P
به زودی
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی