ان وی آر

نوع نمایش :
25 کالا
مقایسه
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-K4
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-K4
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-K2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-K2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-E4/16P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-E4/16P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-E4
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-E4
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2/8P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-E2/8P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7604NI-E1/4P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-E2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 32 کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-NV3432-6MP/H2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه شانزده کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-SNV3416-6MP/H2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه هشت کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-SNV3408-6MP/H2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه چهار کانال تحت شبکه / Smart اِلدر - EL-SNV3404P-6MP/H1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2/16P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 25 کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3425-5MP/H2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 32 کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3532-6MP/H8
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7600NI-E1/A
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7108NI-E1/V/W/1T
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه شانزده کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3316P-1080P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
دستگاه هشت کانال تحت شبکه اِلدر - EL-NV3208P-1080P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی