ان وی آر مارک HIKVISION | هایک ویژن

نوع نمایش :
16 کالا
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-K4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7732NI-K4

DS-7732NI-K4
5837000
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-K4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-K4

DS-7716NI-K4
4635000
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-K2

DS-7616NI-K2
2300000
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-K2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-K2

DS-7608NI-K2
2123000
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-E4/16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7732NI-E4/16P

DS-7732NI-E4/16P
6934000
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-E4/16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-E4/16P

DS-7716NI-E4/16P
5802200
دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7732NI-E4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 32 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7732NI-E4

DS-7732NI-E4
4918000
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7716NI-E4
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4
3750000
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2/8P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2/8P
3043000
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-E2/8P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-E2/8P

DS-7608NI-E2/8P
2901000
دستگاه 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7604NI-E1/4P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7604NI-E1/4P

DS-7604NI-E1/4P
1840000
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7608NI-E2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-E2

DS-7608NI-E2
1734000
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2/16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-E2/16P

DS-7616NI-E2/16P
ناموجود
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7600NI-E1/A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7600NI-E1/A

DS-7600NI-E1/A/1T
ناموجود
دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7616NI-E2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 16 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2
ناموجود
دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن - DS-7108NI-E1/V/W/1T
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دستگاه 8 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS-7108NI-E1/V/W/1T

DS-7108NI-E1/V/W/1T
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

  • دوربین مداربسته، دزدگیر
آسیا تکنولوژی